Privacy Policy

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: The Substitute
Handelsnaam van Conscious Interior BV
Website: https://www.thesubstitute.nl
Inschrijfnummer KvK: 75045834
BTW-nummer: NL860120508B01

2. E-mailadres
Je e-mailadres wordt uitsluitent gebruikt voor communicatie vanuit De Duurzame Woonbeurs of The Substitute. Je email adres wordt door ons niet doorgespeeld naar commerciele instanties. Voor communicatie vanuit deelnemende merken aan onze community zal vanuit die merken eerst toestemming moeten worden gevraagd.

3. Postadres
Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.3. Postadres Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Tenzij je te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over producten en diensten zoals onze community of de beurs.

5. Overige persoonsgegevens
Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. ​

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;​

8. Veiligheid opslag van gegevens
– Bewaartermijn persoonsgegevens
– Wij bewaren uw gegevens alleen zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.
– Veiligheidscriteria
– Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
– Wachtwoorden zijn alleen voor de eigenaar inzichtelijk of op te vragen
– Onze hostingpartij en software-systeem nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.
– Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.
– Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot je gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of de persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen via het volgende emailadres; machteld@thesubstitute.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

Ben je van mening dat wij iets zijn vergeten of fouten hebben gemaakt in deze Privacy Statement dan vragen we je vriendelijk contact op te nemen met zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen.