Wij respecteren jouw privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Bedrijfsgegevens van de Substitute

Naam bedrijf: The Substitute
Handelsnaam van Conscious Interior BV
Website: https://www.thesubstitute.nl
Inschrijfnummer KvK: 75045834
BTW-nummer: NL860120508B01

 

2. Gegevens die wij verzamelen

(bedrijfs)naam; naam contactpersoon; (bedrijfs)adres; telefoonnummer(s); e-mail adres(sen.

Ook verwerkt The Substitute IP-adressen van websitebezoekers. Dit doet The Substitute met behulp van Google Analytics. Onder het kopje Cookies/Google Analytics geven wij een toelichting op het gebruik van Google Analytics.

 

3. Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 • Zodat we de overeenkomst die leden met The Substitute sluiten (financieel en administratief) kunnen afhandelen;
 • Zodat we (potentiële) leden kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • Om onze leden en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van onze dienstverlening.

 

4. Nieuwsbrief

The Substitute stuurt een nieuwsbrief. De nieuwsbrief mogen we je toesturen omdat je lid bent of omdat je hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in onze dienstverlening.
Indien je desondanks op de toezending van deze nieuwsbrief geen prijs (meer) stelt, dan kun je je daarvoor uiteraard afmelden. Neem in dat geval contact met ons op of maak gebruik van de unsubscribe link in de nieuwsbrief of emailing die je ontvangt.

 

5. Cookies/Google Analytics

De website van The Substitute maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming nodig.

The Substitute maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze dienst is door The Substitute privacy-vriendelijk ingesteld (volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens). The Substitute heeft (daarom) voor het gebruik van deze dienst geen toestemming nodig.

Als The Substitute op enig moment besluit (andere) cookies te plaatsen, bijvoorbeeld om jouw surfgedrag te volgen, dan zullen wij je (i) daarover informeren in dit privacyreglement en (ii) vooraf om toestemming vragen.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

The Substitute verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die The Substitute met jou heeft gesloten;
 • er specifiek toestemming door jou is gegeven.

 

7. Bewaartermijnen

indien The Substitute de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de omschreven doeleinden, worden de gegevens vernietigd, tenzij The Substitute een gerechtvaardigd belang heeft, dat zich tegen de vernietiging van de persoonsgegevens verzet.

Ook kan de wet een bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal The Substitute zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

8. Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen

The Substitute beschermt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van The Substitute worden ingezien;
 • De medewerkers van The Substitute hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan The Substitute verstrekte persoonsgegevens;
 • Onze hostingpartij en software-systeem nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

9. Jouw rechten

 • Op grond van de AVG heb je een aantal rechten, bijvoorbeeld:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel;
 • Het recht om inzage te vragen welke persoonsgegevens wij over jou beschikbaar hebben;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzetten.
 • Het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Wil je gebruik maken van deze rechten? Laat ons schriftelijk weten welke rechten je wilt beperken via machteld@thesubstitute.nl.

 

10. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen via het volgende emailadres; machteld@thesubstitute.nl

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen. We zullen de nieuwe Privacy Policy altijd op onze website publiceren.